Søgning

Shaping a world
of possibilities.

Black Soldier Fly larven kan spille en afgørende rolle for en grøn udvikling af vores landbrug og fødevareindustri

Med udsigt til klimaforandringer og en voksende verdens befolkning har effektiv genbrug og bæredygtig fødevareproduktion aldrig været vigtigere. For at reducere den byrde fødevareproduktionen har på vores naturlige ressourcer, kan Black Soldier Fly larven komme til at spille en afgørende rolle. Black soldier fly larver kan leve af reststrømme fra fødevareindustrien og konvertere dem til sunde og bæredygtige ingredienser til foder og fødevarer.

Black Soldier flue

Vores produkter

Insektmel

Insektmel er animalsk protein som kan bruges til at substituere fiskemel. I dag bliver produktet fortsat optimeret og testet hos Enorm, og findes kun i mindre mængder.

Insektolie

Insektolien er en mættet fedt og har et højt indhold af laurinsyre, hvilket har vist sig at have en immunstimulerende effekt.

Hvorfor er
insektproduktion bæredygtigt?

Bæredygtige insekter kan imødekomme den voksende efterspørgsel på proteiner til fisk, fjerkræ, svin og mennesker. Eat the change you want to see in the world!

Bæredygtig insektproduktion

Fyrtårnsprojektet

Enorm er hovedansøger på et Fyrtårnsprojekt som Miljøstyrelsen støtter med 15,9 mio kr. Projektet omfatter bl.a. etablering af vores testfaciliteter, skalering af fabrikken og udvikling af insektingredienser til fiskefoder.

Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen

Følg os på Linkedin

Dyk ned i vores vision og være med til at forme fremtiden for bæredygtig fødevareproduktion! #Bæredygtighed #Innovation #Biofactory #BlackSoldierFly #FremtidensFødevareproduktion