Søgning

Fyrtårnsprojekt

Konvertering af biomasse til produkter med høj værdi gennem insektproduktion.
Projektets rammer og formål:

Projektet har fået et tilskud fra Miljøstyrelsen MUDP fond for 15,9 m DKK. Projektet kører fra 1. januar 2019 til slutningen af 2022. Projektet har til formål at demonstrere, hvordan rest kan få merværdi ved biokonvertering gennem insektproduktion. Dette gøres ved at etablere Danmarks første fuldautomatiske storstilet produktion af sorte Black Slodier Fly(BSF). Produktionen etableres med det formål at omdanne biomasse til fiskefoder med høj værdi og skabe værdi fra frassen fra insektproduktionen. Der er fokus på at opskalere produktionen, mens man tager hensyn til affald, etablering og anvendelse af cirkulær biomasse.

Projekt & partnere

ENORM Biofactory – ENORM er den største ansøger og er ansvarlig for drift og administration af projektet. Projektet understøtter vores forsøg med fodring og reproduktion, etablering af vores testfaciliteter, udvikling og design af fabrikken, der har en kapacitet på 100 tons levende larver hver dag.

Det Teknologiske Institut – det teknologiske institut bidrager til projektet ved at udvikle CFD-beregninger. Beregningerne bygger på vores viden om varme eller luftstrøm i vækststalde og kan forudsige, hvordan disse vil blive påvirke dimensioner og geometri i staldene. Derudover hjælper de med at udvikle de rigtige løsninger til at skabe værdi af frass fra insekterne.

Hannemann Engineering

Dansk Insektautomation

DTU Aqua – DTU Aqua gennemfører en række foderforsøg for ørreder med ingredienser fra ENORMs fabrik.

Aller Aqua – Med foderforsøg i tankerne, vil Aller Aqua udvikle et færdigt fiskefoder, der indeholder insektmel fra fabrikken.