Søgning

Flexi Green Fuel

Larvefedt til flytransport.

Flexi Green Fuel er et stort EU projekt med en bevilling på 3,9 mio. euro, hvoraf Enorms andel udgør 241.000 euro.

Projektet er sammen med en række partnere fra Danmark, Tyskland, Sverige og Grækenland. Heriblandt 6 forskellige universitetet, ét research center, 4 SME’er og 3 industrielle partnere. Projektet løber over 4 år.

Projektet har til formål at omdanne plantefibre og husholdningsaffald til fedt og efterfølgende biofuel til fly og skibstransport.

Der bliver i projektet brugt tre medier: BSF larver – alger og svampe, og Enorms rolle bliver at optimere konverteringen af kulhydrater til fedt, optimere ekstraktionen af fedt og levere en god mængde larvefedt til videre proces!