Søgning

Flycloud

GUDP projekt – Digitalisering af insektproduktion.

Der er behov for en effektiv indsamling af data og øget dokumentation af produktionsparametre, for at opnå en struktureret udvikling, stabil produktion og sikre økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i produktionen af Black Soldier Fly larver.

I projektet vil vi derfor udvikle og demonstrere et digitalt værktøj baseret på Cloud-teknologi, der samler og systematiserer data i en produktion af BSF (Black Soldier Fly) larver. Med værktøjet kan vi indsamle realtime data om produktionsforhold og klimapåvirkning, og styre produktionen efter KPI’er (Key performance indicators).

Forskning i insekternes metabolisme vha indirekte kalorimetri, vil afdække sammenhængen mellem gasmålinger og KPI’er, samt undersøge korrelationer mellem produktionsdata. Resultaterne vil anvendes i Flycloud til at målrette værktøjet, og samtidig give ny viden til optimeringen af foder til BSF larver, som kan inkorporeres direkte i værktøjet.

Projektet vil resultere i et markedsklart koncept til digitalisering af insektproduktioner baseret på en forbedret biologisk indsigt. Konceptets evne som værktøj til optimering og produktionsstyring vil være gennemtestet og dokumenteret.

Enorm Biofactory A/S, Consibio Aps og Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på kr. 6.806.772 fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)