Søgning

Black Soldier Fly
to the rescue.

Black Soldier flue

Hvorfor producere insekter?

Bæredygtige insekter kan imødekomme den voksende efterspørgsel på proteiner til fisk, fjerkræ, svin og mennesker

Efterspørgslen efter protein er stigende på verdensplan. I Danmark stilles der stadig større krav til det foder som fodres til vores husdyr, herunder fisk, fjerkræ og svin. Det betyder at det bliver sværere og sværere for husdyrproducenterne at skaffe nok foder med de rigtige egenskaber, der samtidig overholder de strengere krav til oprindelse og bæredygtighed.

Vi kan også selv spise insekter! Det er endnu bedre for miljøet at anvende insekter direkte som ingredienser til fødevarer. Om du selv spiser larven, eller om det er en kylling, eller en fisk der spiser den først, så er det et skridt i den rigtige retning for bæredygtige proteiner. – Eat the change you want to see in the world!

Co-founder Jane L. Sam fortæller om input og output i Enorm Biofactory, som producerer Black Soldier Fly larver.

Insektprotein til fisk

Insektmel er animalsk protein, som kan bruges til at substituere fiskemel. Fiskemel bliver primært produceret ved at fange fisk i havet med det eneste formål at fodre kommercielt opdrættede dyr. Dette bidrager til den konsekvens, at havenes økosystemer er pressede og fiskebestanden på randen af kollaps. I dag bruges 70% af al fiskemel til at fodre fisk i fiskedambrug, mens aquakulturindustrien er en af de hurtigst voksende sektorer. Og da havets fisk er en begrænset ressource, er der brug for bæredygtige alternativer. Her kommer Black Soldier Fly larven os til undsætning!

Hvorfor er det bæredygtigt at opdrætte black soldier fly larver?

  • Black soldier fly arten har en livscyklus på kun 45-50 dage
  • Fluerne reproducerer sig effektivt, og hver hunflue lægger 700-1200 æg
  • Larverne har en høj foderkonverterings-rate. For at producere 1 kg larver skal der kun anvendes 1-1,5 kg foder (TS).
  • Der anvendes meget lidt vand til produktionen sammenlignet med andre husdyr.
  • Larverne kan leve af stort set alle organiske substrater. Også substrater med meget højt vandindhold, hvilket adskiller den fra mange andre insektarter.
  • Produktionen har en lille udledning af drivhusgasser, sammenlignet med andre husdyr.
  • Larverne kan produceres vertikalt, hvilket betyder at de optager meget lidt landareal, i forhold til den producerede mængde protein.
Bæredygtigt opdræt af Black Soldier fluer

BSF larver er centrum for en cirkulær værdikæde

Hos Enorm modtager vi restbiomasser fra landbruget og fødevareindustrien. Det kan være biprodukter fra produktion af øl, kartoffelstivelse, ost mv. Larverne omsætter foderet på fabrikken, hvor de bliver høstet og forarbejdet til værdifulde ingredienser. Det er primært proteiner og fedt, der kan bruges som foder eller endda som fødevarer.

Når restbiomasserne anvendes til foder i stedet for gødning på markerne, får vi næringsstofferne direkte tilbage i fødevareværdikæden og undgår at øge puljen af næringsstoffer i vores landbrugsjord.