Søgning

Vilkår & Compliance

Dokumenter

Business & Supplier Code of Conduct hos ENORM.

GMP+ certifikat

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekstern Whistleblower-ordning

Hvis du som ekstern ønsker at gøre opmærksom på alvorlige lovovertrædelser/forhold hos Enorm Biofactory A/S, er du velkommen til at sende en mail direkte til vores juridiske afdeling, som vil følge op på din henvendelse og give dig feedback uden, at videregive din identitet, hvis du ikke ønsker dette.

Mail hvori forholdet beskrives og det tilkendegives om anonymitet i forhold til videregivelse ønskes kan sendes til:

kk@enormbiofactory.com

En sådan ekstern whistleblowerordning er ikke omfattet af Lov om beskyttelse af Whistleblowere.

Ansatte hos Enorm kan benytte sig af den interne Whistleblower-ordning igennem det interne IPW-system, som alle ansatte har adgang til.