Søgning

DLG bliver medejer af Enorm Biofactory: Vil bygge Nordens største insektfabrik

26. januar 2022

I 2023 vil Enorm Biofactory åbne Danmarks første kommercielle insektproduktion, som samtidig bliver Nordens største. Det er resultatet af en trecifret millionindsprøjtning, som flere store aktører står bag, og hvor DLG bliver medejer. Produktionen tilfører ny alternativ proteinkilde til den grønne omstilling af landbruget.

Ingrediensvirksomheden Enorm Biofactory har via en finansieringsrunde samlet 370 mio. kr. som skal investeres i etableringen af Nordens største kommercielle insektproduktion, hvor de færdige produkter kan anvendes som ingredienser i foderet til dyr.

Landbrugsselskabet DLG bliver ny storaktionær og vil aftage proteiner fra den nye insektfabrik, der forventes at kunne levere 11.000 tons insektprotein om året. Foruden DLG´s investering bidrager Danmarks Grønne Investeringsfond og Nykredit Bank også med betydelig finansiering til Enorms nye insektfabrik.

Stifter og medejer i Enorm Biofactory, Carsten Lind Pedersen, ser aftalen som en stor milepæl for virksomheden.

”Vi er meget stolte af det, vi har bygget op og opnået indtil nu. Med denne investering i Enorm, er vi klar til at tage næste skridt på rejsen, og derfor er vi også begejstret over, at få en så stor og stærk spiller som DLG med i ejerkredsen. Sammen med DLG, de øvrige investorer og långivere sætter vi et drømmehold med stærke synergier, der skal sætte turbo på Enorms vækst og indtjening.”

Carsten Lind Pedersen

DLG vil investere i alternative proteinkilder

I løbet af året har DLG-koncernen investeret massivt i alternative proteinkilder. Blandt andet er man ved at bygge en ærtefabrik i Tyskland, og i foråret opstartede man en produktion af græsproteiner i Vestjylland. Investeringen i Enorm Biofactory er dermed det tredje ben af alternative proteinkilder, som koncernen har store forventninger til i fremtiden.

Group COO, og medlem af direktionen i DLG, Jesper Pagh ser Enorm som en naturlig medspiller i jagten på lokalproducerede proteiner.

”Alternative proteinkilder i foderet er en af de helt centrale nøgler til at hjælpe landmanden med en mere klimaeffektiv produktion. Med investeringen i Enorm får vi en innovativ og engageret medspiller, der kan levere lokalproduceret protein af høj kvalitet, som landbruget har brug for”.

Jesper Pagh

Foreløbige tests af insektproteiner i husdyrfoder ser lovende ud. Blandt andet i fiskeindustrien er der lavet forsøg med gode resultater. Desuden er der et stort potentiale for insektproteiner i fjerkræ- og smågrisefoder, som kan have en positiv indvirkning på produktiviteten og dyrenes sundhed.

”Vi kan se, at udviklingen og den viden, der er omkring insektproteiner, vokser eksplosivt i øjeblikket. Derfor tager DLG gerne førertrøjen, for vi er overbevist om, at man kun har set toppen af isbjerget på det potentiale, som insektområdet har,” siger Jesper Pagh.

Et skalerbart pilotanlæg

Igennem de seneste tre år har Enorm bygget et pilotanlæg ved Hedensted, som demonstrerer teknologier og management, der skal gøre det muligt at sætte avl og vækst af insekter i system. Demonstrationsanlægget er udviklet i tæt samarbejde med bl.a. SKOV A/S, der leverer ventilationsløsninger og Sealing System, der leverer logistikløsninger.

”I fællesskab med vores samarbejdspartnere har vi fået skabt nogle processer og teknologiløsninger, som har været altafgørende for, at vi nu kan tage næste skridt,” siger Carsten Lind Pedersen, som også sender en tak til Miljøstyrelsen, der gennem et stort fyrtårnsprojekt, har medfinansieret udviklingen i Enorm.

Når det nye produktionsanlæg står klar, vil Enorm kunne producere 100 tons larver om dagen svarende til 11.000 tons insektprotein, 2.500 ton insektolie og 15.000 ton insektgødning om året. Ifølge Carsten Lind Pedersen, har virksomheden hele tiden haft øje for, at projektet skal være skalerbart. Efter planen skal det nye produktionsanlæg, der kommer til at dække 24.000 kvadratmeter, stå færdigt i begyndelsen af 2023.

Fakta om projektet:

Enorm har lukket en finansieringsrunde på 370 mio. kr. Blandt aktørerne er DLG, Den Grønne Investeringsfond og Nykredit.

DLG bliver storaktionær i Enorm.

Pengene skal blandt andet gå til investering i Nordens største insektfabrik, som bygges i forlængelse af pilotanlægget ved Hvirring i Hedensted Kommune.

Byggeriet forventes færdigt primo 2023 og produktionen af 100 ton larver i drift ultimo 2023. Bygningsarealet er på cirka 24.000 m2, hvoraf de 18.000 m2 er nyopførte.

Enorm er stiftet af Carsten Lind Pedersen, Jane Lind Sam, og Lasse Hinrichsen.

Der er i dag 12 fuldtidsmedarbejdere og 4 deltidsmedarbejdere i Enorm. Det forventes at der vil være 55-60 medarbejdere i 2023.

Larverne lever blandt andet af restbiomasser fra fødevareindustrien. De udnytter næringsstofferne og sikrer at biomassernes kommer direkte tilbage i fødevareværdikæden. Ingredienserne fra fabrikken kan anvendes som foder til fisk, svin og fjerkræ, og kan erstatte importerede proteinkilder.

Det blev i september 2017 lovligt at fodre insektmel til fisk og 2021 til svin og fjerkræ.

Kategori: