Søgning

Endelig kan Niels & Gretes økologiske hønsefruer få dansk insektprotein – men kun for en kort stund

14. december 2021

Niels & Grete har ventet længe på at fodre insektprotein til deres høns. Indtil september 2021 har det nemlig slet ikke været lovligt at fodre insektprotein til fjerkræ. Niels har en stor tro på at insekter, fordi det er hønsenes mest naturlige føde, vil have en positiv indvirkning på dyrenes velfærd. Men ny EU-lovgivning indskrænker anvendelsen af ikke-økologisk foder, hvilket kan betyde, at Niels’ høns må nøjes med insekter i nogle få uger. Insektfoderet kan nemlig ikke certificeres økologisk med de nuværende regler.

Niels og Grete producerer æg med fokus på danskhed, naturlighed, bæredygtighed og økologi. Han er overbevist om, at insekter er det mest bæredygtige og naturlig foder en høne kan få, og ringede derfor allerede til Enorm i 2019 for at købe larver til sine høns. ”På grund af EU-lovgivning måtte vi ikke fodre forarbejdet insektprotein før september i år. Vi måtte gerne fodre dem levende, men så alligevel ikke, fordi foderet til fjerkræ i Danmark skal være varmebehandlet.” Nu er det endelig lovligt og Niels har modtaget de første sække med insektprotein, men fra 1. januar er 5%-reglen der muliggør en mindre anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder til økologiske besætninger, ikke længere gældende.

Niels Riis håber, at der kan findes en udtagelse for insektprotein: ”Økologi handler om mere end fodring. Det handler om bæredygtighed og om en helhedstankegang fra jord til bord. Det handler om bedre dyrevelfærd og plads til natur og omtanke. Så for mig at se, passer insektprotein perfekt ind i økologien, også selvom insektfoderet ikke nødvendigvis er økologisk endnu. Jeg forventer, det vil have en positiv effekt på mine høns, og nu har jeg ventet så længe, at jeg var nødt til at prøve det!” forklarer Niels Riis.

Økologisk insektprotein i fremtiden

I dag findes der ingen regler for økologisk certificering af insekter, men Jane L. Sam, COO for Enorm Biofactory, er heller ikke i tvivl om at insektbaserede fodermidler har sin berettigelse hos økologiske husdyrproducenter. Enorm Biofactory producerer insektprotein og -olie af Black Soldier Fly larver. Larverne kan leve af restprodukter der har lav værdi til anden anvendelse, og derved bringe næringsstofferne tilbage i værdikæden. På den måde er larverne med til at reducere spild og upcycle restprodukter fra fødevareindustrien. Når EU i det nye år skal lave regler for økologisk certificering af insekter, håber Jane L. Sam, ikke der bliver stillet krav om at insekterne skal fodres økologisk. ”Det vil være i strid med industriens eksistensberettigelse. Vi er til for at udnytte sidestrømme, der som oftest ikke er sorteret økologiske. Hvis vi skulle fodre larverne med økologisk foder, ville vi komme til at konkurrere med vores egne kunder om traditionelle økologiske fodermidler. Og så er resultatet, at der ikke bliver noget økologisk insektfoder”. Enorm håber derfor, at der i stedet stilles krav om, at foderet skal bestå af en større andel restbiomasser.

Enorm anvender i dag restbiomasser fra eksempelvis Arla. ”Arla er en af de leverandører, der tager ansvar for en bæredygtig anvendelse af deres restprodukter ved at afsætte dem til insektfoder. Som led i en cirkulær økonomi, giver det klart mere mening hvis restprodukter kan ende som et led i produktion af æg og andre fødevarer, end at blive spredt på en mark. Samtidig kan anvendelsen af insektmel reducere import af øvrige og mere klimabelastende proteinkilder, og hvis det viser sig at det også har en velfærdseffekt, er der endnu flere grunde til også at lade økologerne komme dette til gode”. Flere studier påpeger at insektbaserede ingredienser potentielt kan have sundhedsfremmende effekter på dyrenes immunsystem og reducere brugen af antibiotika. Hos Enorm håber, Jane L. Sam derfor, at der i de kommende år vil blive mulighed for at opnå forskningsstøtte til at validere helbredseffekten af deres insektprodukter. Men lige nu håber både Niels og Jane, at der findes en løsning, der muliggør, at de kan fortsætte samarbejdet i det nye år, så man fremover vil kunne købe økologiske æg fra høns fodret med dansk insektprotein!

FAKTA: Økologiske æg fra Niels & Grete

Niels og Grete producerer økologiske æg på Hinge Søgård i det østjyske, med fokus på naturlighed, oprindelse, friskhed og ansvarlighed. De har eget pakkeri og sælger i dag deres æg til Føtex, Bilka, Netto og en række af landets kantiner og restauranter.

Kategori: