Søgning

Fluelarver kræver godt klima!

17. december 2020

SKOV A/S, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, har indgået et samarbejde med ENORM Biofactory A/S om at udvikle fremtidens klima- og produktionssystemer til insektfarme.

Globalt ventes produktionen af insekter at vokse med 30 – 40% årligt frem mod 2030 ifølge Meticulous Research. Insekter kan forarbejdes til fedt og insektprotein og forventes at blive en væsentlig og bæredygtig proteinkilde til dyrefoder.

SKOV og den danske insektstartup ENORM Biofactory har indgået partnerskab om udvikling af udstyr til kommerciel produktion af insekter. Udviklingen tager udgangspunkt i faciliteterne hos ENORM, hvor SKOVs klimaløsninger nu er installeret og i drift.

ENORM har siden 2018 etableret og driftet et pilotanlæg på en landejendom vest for Horsens. – Vi betragter vores eksisterende anlæg som proof of concept, hvor vi udvikler både biologisk management og automatiserer driften, så vi får den viden, der er nødvendig for senere at producere i fuld skala. Vi har etableret udviklingssamarbejde med andre teknologileverandører inden for logistik og forarbejdning, og vi forventer at samarbejdet med SKOV også vil give stor værdi for udviklingen hos ENORM.

fortæller Carsten L. Pedersen, CEO ENORM Biofactory A/S

SKOV ser ligeledes frem til samarbejdet. – Klimateknisk kan vi drage nytte af vores erfaring fra fx kyllinger, så vi har allerede nu meget viden og mange tekniske løsninger på plads, ligesom vi allerede er i dialog med andre globale aktører på markedet. Dog er det afgørende at have en professionel samarbejdspartner inden for insektproduktion i Danmark, hvor der er mulighed for at forske, udvikle og teste løsninger til branchen, fortæller Jørgen Yde Jensen, CEO SKOV A/S.

Skandinaviens største insektfarm

ENORM har siden 2018 udviklet viden og teknologier til produktion af Black Soldier Fly larver, med målet om at etablere Skandinaviens største insektfarm. De planlagte produktionsfaciliteter, som forventes at stå færdige i midten af 2022, vil have et produktionsareal på 23.000 m2, hvilket svarer til arealet af tre til fire fodboldbaner.

På det nuværende pilotanlæg har vi en kapacitet på 520 tons levende larver om året. Vi forventer at producere ca. 36.000 tons larvebiomasse årligt, når det nye anlæg er etableret. Samlet er der tale om en investering på ca. 330 mio. kr., hvor vi arbejder på at få sidste del af finansieringen på plads.

Carsten L. Pedersen

Mængdemæssigt svarer en produktion af 36.000 tons larver årligt til en årlig produktion af 360.000 slagtesvin med en slagtevægt af ca. 100 kg pr. gris.

Insektindustrien er det næste!

SKOV, der gennem de seneste 40 år har sikret kyllinger og svin et godt klima, ser insektindustrien som et naturligt næste skridt.

– I 2019 overtog vi canadiske Secco International, der er specialister i ventilation til kvægstalde. Nu udvider vi forretningsområdet til også at omfatte insektproduktion. Vi har løbende analyseret udviklingen inden for produktion af insekter, og industrien har nu nået en størrelse og modenhed, hvor SKOVs teknologier og viden kan bidrage positivt til branchen, afslutter Jørgen Yde Jensen.

Kategori: